• โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม
  8 หมู่ 19 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)

 • โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม
  8 หมู่ 19 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)

 • โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม
  8 หมู่ 19 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)

 • โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม
  8 หมู่ 19 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง พ่นหมอกควัน กำจัดยุง

(16 มิถุนายน 2564) เนื่องด้วยโรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอน แบบ ONSITE องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงร่วมกับโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ได้ออกพ่มหมอกควัน ในโรงเรียน เขต ตำบโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม