• รับสมัครนักเรียน
    8 หมู่ 19 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)

ฟุตซอล โนนแดงคัพ ครั้งที่1

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคมได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล โนนแดงคัพ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 -29 ธันวาคม 2561 เสร็จเรียบร้อยไปด้วยดี โรงเรียนที่ได้แชมป์คือ โรงเรียนบ้านดอนพยอม