• รับสมัครนักเรียน
    8 หมู่ 19 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง) ทั่วไป 12 ก.พ. 67
2 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง) ทั่วไป 8 ก.พ. 67
3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง) ทั่วไป 25 ม.ค. 67
4 บรรยากาศสวยที่โนนแดง ทั่วไป 17 ก.พ. 62
5 การอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ทั่วไป 16 ก.พ. 62
6 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙ โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม จัดซื้อ-จัดจ้าง 27 ธ.ค. 61
7 รณรงค์เชิญชวนออกเสียงประชามติ "ร่างรัฐธรรมนูญ" ทั่วไป 30 ต.ค. 61
8 อบรม 30 ตค2561 ณ ห้องโสต นว ทั่วไป 30 ต.ค. 61
9 นักเรียน ม.5 ปลูกดอกดาวกระจาย ทั่วไป 30 ต.ค. 61
10 นศท.นว ทั่วไป 30 ต.ค. 61
11 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 61 ทั่วไป 30 ต.ค. 61
12 จัดทำเว็บไซต์โรงเรียน ทั่วไป 30 ต.ค. 61
13 วันภาษาสุนทรภู่ ทั่วไป 30 ต.ค. 61
14 ร่วมแข่งขันงานทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วไป 30 ต.ค. 61
15 ทีมลูกเสือร่วมแข่งขันงานทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 ทั่วไป 19 ต.ค. 61
16 กรรมการตัดสิน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ทั่วไป 13 ต.ค. 61
17 กิจกรรมแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สพม. เขต ๒๖ (มหาสารคาม) ทั่วไป 13 ต.ค. 61