• รับสมัครนักเรียน
    8 หมู่ 19 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)

อัลบัมทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง พ่นหมอกควัน กำจัดยุง

กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ " ดินปลูกต้นไม้จากใบไม้ และ การเผาถ่าน เสริมรายได้

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15

วันครู ปี 62

ฟุตซอล โนนแดงคัพ ครั้งที่1

โนนแดงคัพ

กีฬาฟุตซอล โนนแดงคัพ ครั้งที่ 1

กีฬาสี ปี 61

ทำบุญทอดกฐินวัดโนนแดง

โนนแดง แตงโมดี

อบรมการทำเว็บไซต์

กีฬาภายใน 2560

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "การเลี้ยงไก่ไข่"

ไหว้ครู 61

รูปภาพ

สวนสายโรงเรียนงาม

ภาพกิจกรรม การจัดการค่ายพักแรมและการสร้างอุปกรณ์ให้บริการ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561

กิจการลูกเสือ

ครูกรีฑา

รณรงค์เชิญชวนออกเสียงประชามติ "ร่างรัฐธรรมนูญ"

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 61

ดอกดาวกระจายโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม

อบรมการทำเว็บไซต์

กีฬา สพม.26

อบรมเว็บไซต์โรงเรียน

วันสุนทรภู่

เก็บตกพิธีเปิดกีฬา สพม. 26

โครงการอบรมคุณธรรม 2561

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการอัพเดตเว็บไซต์โรงเรียน

งานเกษียณ

วันปิยมหาราช

ทักษะวิชาการ ครั้งที่ 68

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร

กีฬาสีโรงเรียนบ้านป่ากุงหนานาเจริญ

ติดตั้งโครงสร้างป้ายประชาสัมพันธ์

กิจกรรม ขึ้นป้ายรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมออกแนะแนว

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ประจำวันพุธ

กิจกรรมติวภาษาอังกฤษกับโรงเรียนเครือข่าย เตรียมความพร้อม O - Net

กิจกรรมเตรียมความพร้อม ติวO - Net

งานอาคารสถานที่ได้ดำเนินการเตรียมพื้นที่เพื่อดินบริเวณรอบหอประชุม

กิจรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

งานโรงน้ำดื่มโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม

กิจกรรม 5 ส ห้องพยาบาล

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ

การซ่อมแซมอาคารหอประชุมและอาคารเรียน

ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม

กิจกรรมทำบุญตักบาตร

กิจกรรมทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์นครราชสีมา และอุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินพิมาย

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือเสาวณีย์ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

อบรมเว็บไซด์รร