• รับสมัครนักเรียน
    8 หมู่ 19 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)

ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม
8 หมู่ 19 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โทรศัพท์ 043750415 โทรสาร -

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม