• รับสมัครนักเรียน
    8 หมู่ 19 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)

อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

อักษรย่อประจำโรงเรียน

น.ว.


สีประจำโรงเรียน

เขียว - เหลือง

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นแดง