• รับสมัครนักเรียน
    8 หมู่ 19 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 61

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 14-20 สิงหาคม 2561
ข่าว เสียวิชัย เจ้าของสโมสร เลสเตอร์ ซิติ้


เผยแพร่ผลงาน รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กรด-เบส รายวิชาเคมี ว30223 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ดาวโหลดเอกสารได้ที่นี่